Odvisnost imunskega sistema iz okoljaRaziskave znanstvenikov iz ZDA je pokazala, da okolje vpliva na imunski sistem več kot dednosti, še posebej pri starostnikih. Rezultati tega dela so objavljena v reviji Cell.

 

Študije o dvojčkih validacijske


To je ugotovitev raziskovalcev na univerzi Stanford so prišli, ki temeljijo na primerjalni analizi mono- in dizygotic dvojčka. Prvi izmed njih sta enako genotip, in drugi - približno 50 odstotkov istih genov.

V svoji študiji so preučevali 78 parov monozygotic dvojčkov in 27 parov dizygotic dvojčkov. Znanstveniki so izvedli biokemijsko analizo krvi za ugotavljanje stanja imunskega sistema (analiza vključenih 200 kazalcev).

Pomembna vloga okoljskih dejavnikov pri njihovem zdravstvenem položaju

Rezultati so pokazali, da so bile tri četrtine biokemijskih parametrov krvi, povezano z non-dednih dejavnikov, kot so stik s patogeni in toksini, cepljenji, prehrano in ustno higieno. In starejši študija udeleženci so bili, bolj izrazita je bila vloga okoljskih dejavnikov v njihovem zdravstvenem položaju.

To je posledica plastičnosti imunosti: vpliv enega samega virusnega ali bakterijske infekcije lahko močno vpliva na imunski sistem. Če je imunski sistem deluje pravilno, se hitro prilagaja do pojava povzročiteljev bolezni in okoljskih pogojev. Ker se je proces prilagajanja stalno skozi vse življenje, okoljski dejavniki vplivajo na zdravje več kot dednosti.